Maj – celiaki awareness month
Kategorier

Maj – celiaki awareness month

Vi har nu gått in i maj, då vi uppmärksamma celiaki hela månaden. Det är viktigt att uppmärksamma denna sjukdom och driva forskningen vidare för mer kännedom och lösningar kring detta. Vi behöver öka förståelsen och ta bort myter kring denna sjukdom och visa hur viktigt det är att följa en strikt glutenfri diet för att förbli frisk. Ju fler som får kunskap om celiaki och dess symptom, som kan vara väldigt diffusa, ju fler fall kan uppmärksammas och få behandling i god tid. Om ni vill läsa mer om celiaki kan ni göra det här på vår hemsida under just fliken; GLUTENINTOLERANS.